kultursalen Storebø.jpg

Plan for kulturbygg 2015 -2017 - lagt ut på høyring

10.02.2015

Høyringsfrist er 5. mars 2015.

samordna opptak.jpg

Samordna opptak til barnehagar - frist 1. mars

10.02.2015

Kommunen skal leggje til rette for ein samordna opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlege og private barnehagar.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken - utlysing av midlar

10.02.2015

Søknadsfrist 05.03.2015

23.
feb
Austevolling nr. 5000 er komen til verda og med auka folketal vert det trong for fleire fastlegar.
John Tveit (32) er tilsett i stillinga som kultur- og næringssjef i Austevoll kommune. Han har teke imot jobben, og begynnar i stillinga i...
Kino

Idag

BYGDEKINOEN: "Sauen Shaun"

Kino - Kultursalen, Storebø skule

Kino

Idag

BYGDEKINOEN: "Fifty Shades of Grey" (15 år)

Kino - Kultursalen, Storebø skule

Hending

laurdag 7. mars 2015

Opning av vårutstilling i Galleri Bekkjarvik.

Hending - Galleri Bekkjarvik

Arrangement med hendingar

laurdag 7. mars 2015

Revy med Selbjørn Song & Revy gruppe i kultursalen på Selbjørn skule.

Arrangement med hendingar - Selbjørn skule

Midtsone - austevollkart Om Austevoll

Austevoll kommune

 

Viktige telefonnummer

Servicekontor: 55 08 10 00
Tannlegevakt:  
Legevakt: 56 18 44 11
Hjemmetjenesten: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS