Adventskonsert med elevar i kulturskulen.

måndag 4. desember 2023, 18.00 - 19.30

Informasjon

 

  I desember held kulturskulen sine tradisjonelle adventskonsertar.

 

Dei tre konsertane går føre seg i Hundvåkøy kyrkje, Bekkjarvik kyrkje og Austevoll kyrkje på Storebø. Det er forskjellig program frå konsert til konsert, og så å seie alle musikkelevane deltek på ein av konsertane. På konserten på Hundvåkøy vert det og innslag med dansegrupper!  

Alle er velkomne!

Stad

Hundvåkøy kyrkje
 

Kontakt

Kulturskulen
 

Audun Alvsåker
Legg til hendinga i din kalender