Adventskonsert med elevar i kulturskulen.

onsdag 6. desember 2017, 18:00 - 19:30

Informasjon

I byrjinga av desember held kulturskulen sine tradisjonelle adventskonsertar.

Dei tre konsertane går føre seg i Hundvåkøy kyrkje, i Austevoll kyrkje på Storebø og i Bekkjarvik kyrkje. Det er forskjellig program frå konsert til konsert, slik at så å seie alle musikkelevane deltek på ein av konsertane. Alle er velkomne!

Stad

Bekkjarvik kyrkje
 

Kontakt

Austevoll kulturskule
Kommunehuset,  5392 Storebø

Tlf.: 55081220

E-post : audun.alvsaker@austevoll.kommune.no

URL: www.austevoll.kommune.no

Ansvarleg

Audun Alvsåker
 

Tlf.: 55081220

E-post : audun.alvsaker@austevoll.kommune.no

Legg til hendinga i din kalender

Det skjer

Filter

Søk

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS