Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Søknadssenter

Alkohol- og serveringsløyve
Arbeid og rekruttering
Barnehage
Borgarleg vigsling
Brann og redning
For tilsette
Helse og velferd
Kommunal veg
Kontakte kommunen
Kultur og fritid
Landbruk og viltforvaltning
Plan og byggesak
Skule
Skule > Vaksenopplæring