Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Søknadssenter

Alkohol- og serveringsløyve
Arbeid og rekruttering
Barnehage
Borgarleg vigsling
Brann og redning
For tilsette
Helse og velferd
Kommunal veg
Kontakte kommunen
Kultur og fritid
Landbruk og viltforvaltning
Plan og byggesak
Skule
Skule > Vaksenopplæring