Kultur

Tid for å søkja kommunale tilskot

05.03.2018

Skal du søkja om kommunale tilskot, gå inn på søknadsskjema https://www.austevoll.kommune.no/sd/skjema/AKO020/ Søknadsfrist 31. mars 2018

DSC_0037.JPG

Høyringsbrev - endring av skulekrins Møkster

28.02.2018

Det vert vist til kommunestyremøte i Austevoll 26.02.18, og vedtak i sak 020/18 om endring av skulekrinsgrensa til Møkster skule. Vedtak: Austevoll kommunestyre vedtek å sende endring...

Hending

laurdag 31. mars 2018

Kommunale tilskotsmidlar 2018

Hending - Austevoll kommune

Kino

fredag 13. april 2018

BYGDEKINOEN: "Operasjon Mørkemann" (9 år)

Kino - Kultursalen, Storebø skule

Kino

fredag 13. april 2018

BYGDEKINOEN: "Utøya 22. juli" (15 år)

Kino - Kultursalen, Storebø skule

Kino

fredag 27. april 2018

BYGDEKINOEN: "Brillebjørn på bondegården" (Alle)

Kino - Kultursalen, Storebø skule

Midtsone - austevollkart Om Austevoll

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS