Austevoll kommune

Velkommen til arbeidsverkstad om utfordringar og mogelegheiter for lyngbrenning i vår region (frå Austevoll til Gulen).

 

Det er no tida for å søkje elevplass i Austevoll kulturskule!

 

Austevoll kommune har avtale med Bergen kommune om at innbyggarane våre kan få vaksine i Bergen. 

Skal de stilla liste til kommunevalet 2023? Innlevering av listeforslag, siste frist fredag 31. mars 2023 kl. 12.00.

Austevoll kommune delar ut økonomisk støtte til ungdomsaktivitetar, med spesiell prioritering til aktivitetar som vert drivne av ungdommane sjølve.

NB! Søknadsfrist for denne ordninga er 31. mars. 

I 2024 vil ordninga få søknadsfrist den 29. feb. - som resten av kommunale tilskot.

Det er kommunestyret som årleg vedtek eigedomsskatt. Klagefrist 10. april 2023.

Austevoll kommune har gleda av å arrangere ein felles teatertur for seniorar (alder 70+) til Bergen, måndag den 20. mars. Førestillinga «Heimatt» blir spelt på Det Vestnorske Teateret i Bergen sentrum. Teaterstykket er høgdepunkta frå vestlandskrønika "Heim" som i fire kapittel tok føre seg kvart sitt tiår og vart ein favoritt hos mange.

Austevoll kommune har levert rekneskapstala for 2022.

Arealdelen er no lagt til offentleg høyring

Austevoll kommunestyre godkjente oppstart for utarbeiding av ei kommunal vegnorm for Austevoll kommune i møte den 14.02.2019, sak 010/19. Plan- og byggesaksutvalet vart gjeve fullmakt til å sende forslag til vegnorm på høyring. Vi ønsker at privatpersonar, lag og foreiningar, og andre instansar vil kome med innspel og kommentarar til vegnorma.