Austevoll kommune

Austevoll kommune lyser ut midlar bedrifter, etablerarar og næringsaktørar til tiltak som motverkar negative verknader av covid-19.

Korleis vert vaksinering i Austevoll organisert? Informasjon om bestilling av time for vaksinering for dei over 65 år (fødd 1955 eller tidlegare)

Ingen i Austevoll med påvist koronasmitte.

Høyring av søknad og invitasjon til møte. Søknaden er no på høyring med høyringsfrist 1. desember 2020.

 Havet er fantastisk. Det er lungene til jorda, og det har gjeve liv til alt levande på planeten vår. Men no er havet truga.

Får du ikkje svar på ordinært telefonnummer og ønsker kontakt, ring 950 05 042  inntil ny melding kjem.

Helse Bergen har ikkje fått på plass ny avtale om pasientreiser. Frå måndag må derfor pasienten sjølv bestille drosje og legge ut for reisekostnaden.

Gladmelding: Biblioteket startar opp att med meiropen tilgang.

Frå og med tysdag 13. oktober vil det igjen verta mogleg å bruke lånekortet til meiropen tilgang til biblioteket.