Austevoll kommune

Psykisk helse og rus og legetenesta minnar om at vanleg tenestetilbod er ope som vanleg.

Eit kreativt namneforslag som fortel det aller viktigaste, nemleg at dagshytta på Loddo er alle si.

Sjå fristar under kvar tilskotsordning.

Det blir innført strengare nasjonale smitteverntiltak frå og med i morgon.

Arbeidet med reguleringsplan for Storebøvegen er godt i gang. 

Det blir ikkje innført nye, regionale smitteverntiltak i Bergensområdet.

Etter at eit smittetilfelle blei kjent på Storebø skule i helga, er mange personar i Austevoll blitt testa for Covid-19.