Austevoll kommune

Tiltak retta mot ungdom i Austevoll

Norkart AS, ein av kommunen sine fagleverandørar, har hatt innbrott i søketenesta si.

Ønskjer innspel til den reviderte kulturminneplanen
Høyringsfrist er 17. juni 2022

Landbruksføretak som har rett på produksjonstilskot kan søkje om SMIL tilskot til tiltak som er i tråd med forskrift.

Opplev den fabelaktige Atlanterhavsvegen på Averøy, ytterst i sjølve storhavet! Påmeldingsfrist 10 juli.

Pensjonistforbundet Austevoll inviterer til dagstur til Lyngheisenteret og Vestnorsk Utvandringssenter 07. juni. Påmeldingsfristen er 18. mai. 

Endring av opningstider kommunale kontor

 
Torsdag kveld og ein stappfull Kongsen kultursal – Astrid og hennar gjeng på 85 ungdomar leverte så taket tidvis letta i den nye storstova i kommunen.

 

I kommunestyre 27. april signerte ordførar Morten Storebø samarbeidsavtale med Nasjonalforeninga for folkehelse v/ Ingvild T. Hansen, for eit meir demensvenleg samfunn.