Austevoll kommune

I samband med kommune- og regionsreforma stenger kartverket matrikkelen 13. desember 2019 og grunnboka 27. desember 2019. Matrikkelen og grunnboka vil opne igjen 2. januar 2020.

Seks gongar i månaden byrjar ein bustad å brenne midt på natta i Hordaland.
No står brannhøgtida for døra igjen.

100 nye kulturutøvarar skal våren 2019 få til saman 1,5 million kroner i form av Draummestipendet 2019. No er jakta på gode draumestipendkandidatar i Austevoll i gang!

Skulen er nøydd å halde stengt i dag, måndag 2.desember, då den ikkje er klar for å ta i mot elevane på forsvarleg vis. Det kjem oppdatert informasjon seinare i dag og planen er at skulen skal vere klar tysdag 3.desember

På vegne av Austevoll kommune beklagar eg dette

Anders Hjelle

Rektor

Austevoll kommune, ved avdeling for psykisk helse, rus- og kreftomsorg, sender i desse dagar ut brukarundersøking til alle som har brukt tenesta i 2019. 

Austevoll kommune tek i bruk Vigilo som nytt system for opptak til barnehage frå 15. januar 2020. Det gamle opptaksprogrammet vert derfor stengt i perioden 1. desember 2019 til  nytt er på plass 15. januar 2020.

I høve FNs internasjonale dag for frivilligheit 5.desember, vil me kåra årets frivillige austevolling.