Austevoll kommune

Er du mellom 10 og 20 år og bur i Austevoll? Driv du med musikk, film, skriving, kunst, dans, teater eller noko anna som kan synast fram for eit publikum? Har du lyst til å syne fram det du driv med? Eller har du lyst til å vere med som arrangør?

POsenter

Rådmannen inviterer med dette politikarar, rådsmedlemmer og alle andre samfunnsinteresserte til eit ope informasjonsmøte om saka i kantina på Storebøportalen, måndag 21. januar 2019 kl 17.00.

Klagefrist er sett til 31. januar 2019.

For deg som har eller har hatt kreft.

fyrverkeri[2]


Politi og brannvesen oppmodar deg om å vise stor varsemd ved bruk av fyrverkeri. Både bakkefyrverkeri og stjerneskot kan gje alvorlege skadar om det vert brukt på feil måte. Auge og ansikt er spesielt utsett for skader, så bruk vernebriller.

Austevoll kommune vedtok den 13. desember 2018 endeleg godkjenning av Hestemarka som vegnamn.

Arbeidet med sentrumsplanen for Storebø er inne i sluttfasen. I går blei det bestemt at planen skal på ein ny høyringsrunde, før han kan godkjennast av kommunestyret i 2019.

Barnevernet og psykisk helsearbeid overfor ungdom blir styrka i kommunebudsjettet for 2019.

To nye reguleringsplanar skal til godkjenning i kommunestyret neste torsdag. Det vedtok utval for plan- og byggesaker i dag. Her kan du lese meir om dagens utvalsmøte.

Som tradisjonen er, vert det og i år adventskonsertar med elevane i kulturskulen i tre av kyrkjene i kommunen.

Fant du det du leita etter?