Austevoll kommune

 

Austevoll kommune inviterer til folkemøte for kulturfeltet tysdag den 7. februar.

Alle aktørar som er involvert eller engasjert i noko som har med kunst eller kultur å gjer er velkomen. Døme på disse er:

  • Amatørar
  • Profesjonelle
  • Frivilligheita - lag og organisasjonar
  • Styret i vel- og grendahus
  • Ungdomsklubbar

NAV Austevoll held til i tredje etasje i Austevoll helsehus på Storebø.

Oversikt over når vegen over Bjelland vil vera stengt i perioden

Arbeidet med å utbetra Bjellandsvegen starta måndag 10. oktober og er rekna å vare ut skuleåret. 

Torsdag kveld var det tid for jubileumsfest for tilsette som har arbeidd 25 og 40 år i kommunen.

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

 

Velkommen på trening for deg som er kreftoverlevande eller under behandling!

Lag, foreiningar og organisasjonar kan søka tilskot til inkludering av barn og unge i kulturliv.

 

 

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

 

Høyringsfrist: 6. februar 2023