Austevoll kommune

 

Ættesoga for Bekkjarvik sokn og Austevollsoga kan hentast gratis på kommunehuset. 

Nye nasjonale oppmodingar og vi held fram med vaksineringa

All vaksinering 2. og 9. desember føregår på Frivilligsentralen i Austevollbadet (2. etasje) mellom kl. 09.00-14.30 - uavhengig av eventuell anna tekst du mottek på SMS. Det er også mogleg å komme på drop-in utan avtale desse dagane. Det vil kun bli vaksinert med Pfizer.

Vaksineringa med tredje oppfriskningsdose for dei over 65 år kan tidlegast setjast 5 månader etter andre dose. Dersom du har du time 9. desember, men ynsker vaksinering tidligare er det mogleg å komme på drop-in 2. desember. Du treng ikkje melde ifrå om dette på førehand. Har du ikkje fått time for 3. dose, ta kontakt på 966 34 495 eller 484 80 730.

Alle over 45 år og personar over 18 år i risokogrupper, kan vaksinerast med tredje dose minst 6 månader etter dose 2. Dei det gjeld vil ikkje bli tildelt time, men må sjølv booke time via helsenorge.no eller komme på drop-in vaksinering.

Har du ikkje blitt vaksinert med 1. eller 2. dose, og ingen av datoane over passar, ta kontakt for individuell avtale på mobil: 966 34 495 eller 484 80 730. 

«Black Friday» - men unngå blåmandag!

Følg våre enkle råd for helga:

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midlar til den nye, samanslåtte tilskotordninga "Tilskudd til inkludering av barn og unge"

Bergen kommune innfører nye smitteverntiltak. Austevollingar som ferdast i Bergen må følgje smitteverntiltaka.

Ynskjer innspel til kommunedelplan for naturmangfald. Planprogrammet er ute på høyring.

Eli Glambek er oppnemnt som setterådmann for å følgje opp arbeidsmiljøet for tilsette.

Skal du på reise til Bergen og omland bør du følge oppmodinga om bruk av munnbind ved offentleg stad når du ikkje kan halde avstand. Dette gjeld også ved bruk av offentleg transport og taxi, butikkar og kjøpesenter.