Austevoll kommune

I møte 05.02.2019 handsama valstyret sak 005/19 «Tal på røystekretsar - kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2019». Høyringsfrist: 11.03.2019.

Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 304 brannutrykkingar til bustader i Hordaland i 2018. Heile 50 prosent av utrykningane skriv seg frå komfyren.

Alle kvinner i Austevoll kommune fødd mellom 1949 og 1968 er inviterte til mammografiundersøking frå 18. til 28. februar.

Gratisforedrag om MOT i kultursalen på Storebø skule, tysdag 12. februar kl.18-20.

Kommunestyret har vedtatt å sende endring av reguleringsplan for etablering av naust på molo i Leirvika ut på høyring. 

Uttalefrist er 14. mars 2019

PO sak

Les rådmannen sitt saksframlegg om organisering og drift av pleie- og omsorgstenester

 

Er du mellom 10 og 20 år og bur i Austevoll? Driv du med musikk, film, skriving, kunst, dans, teater eller noko anna som kan synast fram for eit publikum? Har du lyst til å syne fram det du driv med? Eller har du lyst til å vere med som arrangør?

POsenter

Rådmannen inviterer med dette politikarar, rådsmedlemmer og alle andre samfunnsinteresserte til eit ope informasjonsmøte om saka i kantina på Storebøportalen, måndag 21. januar 2019 kl 17.00.

For deg som har eller har hatt kreft.

fyrverkeri[2]


Politi og brannvesen oppmodar deg om å vise stor varsemd ved bruk av fyrverkeri. Både bakkefyrverkeri og stjerneskot kan gje alvorlege skadar om det vert brukt på feil måte. Auge og ansikt er spesielt utsett for skader, så bruk vernebriller.

Fann du det du leita etter?