Austevoll kommune

Regjeringa har letta på dei nasjonale tiltaka. Dette inneber at det frå måndag 17. januar 2022 er drift på grønt nivå ved skular og barnehagar i Austevoll – den lokale smittesituasjonen tilseier at dette er forsvarleg.

Oppsette dager for koronavaksinering: tirsdag 18. og torsdag 27. januar klokka 15:30 – 19:00 på Austevollbadet.

Alle over 18 år kan vaksinerast med tredje dose minimum 20 veker etter dose 2.  Du kan sjekke din dato for andre dose på Helsenorge.no.

Me ber deg til bestille time via Helsenorge.no om du har fastlege i Austevoll, om ikkje kan du komme på drop-in utan avtale. Det har til no vore veldig stor pågang når lokalet opnar, me oppfordrar deg til å bruke heile opningstida for å unngå kø.  Austevoll kommune har mottatt rikeleg med vaksinedosar. Dessverre mottar vi Moderna-vaksina først til vaksinering torsdag 27. januar.  

Vaksinering føregår på Frivilligsentralen i Austevollbadet uavhengig av eventuell annan tekst du mottek på SMS. NB! Hugs munnbind. 

Mellombels opning av Birkelandsvegen som tilkomstveg til Mosamyra. Vi ber om at alle tek omsyn til kvarandre og tenker gjennom bruk av vegen for å ha sikker ferdsel i byggeperioden. Her er tidsplan for byggeperioden:

  • Denne veka – grunnarbeid
  • Veke 3  – asfaltering av vegbane – veke 3
  • Veke 4 –  støyping av fortauskant – fredag?
  • Veke 5-7  – asfaltering av fortauet, montering av leskjerming og lys 

Sivilforsvaret testar signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Vestland fylkeskommune har utlyst to tilskot som frivillige organisasjonar kan søkje på. 

I samband med frivilligåret 2022 lyser Vestland fylkeskommune no ut midlar til å leggje til rette, skjøtte og formidle lokale historiske ferdsleårer.

Servicekontoret er ope for publikum måndag 27. desember til torsdag 30. desember frå kl. 10.00 til 14.00. Fredag 31. desember er det stengt.

 

Fleire minstepensjonistar, uføre og andre med lav inntekt kan få bustøtte i vinter, etter einigheit mellom regjeringa og SV om ein straumpakke. For å få utbetaling i januar, må du søkje innan 31. desember.