Austevoll kommune

Du kan no nominera din favoritt innan frivillig innsats i Austevoll kommune. 

Fylkeskommunen har lyst ut 6 millionar til utvikling av berekraftig sjømatproduksjon i Vestland fylke.

Rådmannen presenterer i dag budsjett og økonomiplan for perioden 2023-2026.

Økonomisjef og rådmann inviterer til presentasjon av budsjett og økonomiplan.

Austevoll kommune arrangerer vaksinering for alle eldre enn 65 år og yngre med forhøya risiko. Dessverre var ikkje annonsa kome med i Marsteinen på torsdag.

Framlegg til skulerute for barnehagane og grunnskulen i Austevoll for skuleåret 2023-2024 er klart, og vert med dette sendt ut på høyring.

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2023 er det satt av midlar til den nye, samanslåtte tilskotordninga "Tilskudd til inkludering av barn og unge"