Austevoll kommune

Austevoll Vatn og Avløp (AVA) har tidlegare varsla forbod mot vatning med slange og spredar.Tørken har vedvart, og vassverket er i ein kritisk situasjon.

brann

Det fine været den siste tida har ført til at det er svært tørt i regionen vår. Brannsjefen i Austevoll innfører derfor totalforbod mot å gjera opp eld frå og med 17. juli 2018 kl 15:00.

brannbil

Ny mannskapsbil til Austevoll Kommune.

Austevoll kommune viser til e-post frå Landbruksdirektoratet datert 6. juli 2018

Austevoll kommune har fått informasjon frå Fjord1 om arbeidet dei gjer på Hufthamar ferjekai.

Austevoll ASV 1

Mons-Ove Hauge er formelt valt til styreleiar i Austevoll ASV AS. Han har fungert som styreleiar dei siste åtte månadane. Helge Vestrheim går inn som nytt styremedlem i selskapet.

RP Haugland Austevoll Bygg 1

Utval for plan- og byggesaker godkjente i dag ny reguleringsplan for næringsbygg ved Indreholmsvegen på Haugland. Planen opnar for fem nye næringstomter.

Hummar

Innfører hummarfredingsområde ved Trollsøya for å auke hummarbestanden i Austevoll.

Alle bål skal registrerast hos kommunen/brannvesenet.

Politiet har reduserte opningstider i sommar. Opningstidene finn du her.

Fant du det du leita etter?