Austevoll kommune

Bente Kari Sletten Taranger og Håvard Magnus Njåstad er valt til nye styremedlemar i Austevoll ASV.

Frå nasjonalt nivå er det førespegla ei betydeleg auke i tilførsel av vaksinar i sommarmånadene, og kommunen planlegg for massevaksinering. Me har foreløpig ikke merka noko til denne auka, og i veke 25 mottar kommunen 114 dosar til første dose, og 60 til dose 2. 

Brannsjefen i Austevoll innfører totalforbod mot å gjere opp open eld i kommunen med umiddelbar verknad og inntil vidare.

No kan du få sommarhelsingar frå kulturskulen kvar dag!

 Går du ein tur no, blir det fleire i dine spor seinare. 

Frå 27. mai blir dei nasjonale tilrådingane og råda endra som ledd i gjenopningsplanen.

 
Austevoll kommune har behov for valmedarbeidarar til stortingsvalet måndag 13. september 2021. 
Frist for å melde seg er 15. juni 2021.

No kan private søke om midlar til utbetring av kommunale vegkryss frå kommunen sitt vegfond. Søknadsfrist er 01.06.2021.