Austevoll kommune

Det blir oppstart av treninga igjen den 14. august kl. 11.30 på Storebø fysikalske institutt.

Formannskapet fordelte i dag ekstrapengar til bygdahus og lokalmiljøtiltak, og dekking av inntektsbortfall for lag og foreiningar.

 

Vi treng engasjerte frivillige som vil vere med på å forme aktiviteten til Austevoll frivilligsentral.

Fastlegetenesta er ope som vanleg.
 

Barna startar vanlegvis i grunnskulen det kalenderåret dei fyller 6 år.

Til saman 649 personar er testa for koronaviruset i Austevoll.

I sommar bør vi vere gode på å halde smittevernreglane. Viruset tek ikkje ferie, sjølv om det er fine sommardagar. 

 


Generelle reglar for besøkande

•Vere symptomfri
•Vaske/desinfisere hender
•Halde 1 meter avstand til bebuarar og personale
•Kan ikkje klemme eller handhelse/vere i nærkontakt
kan ikkje besøke dersom du er i karantene eller isolasjonssituasjon (ventar på Covid 19- testsvar, har påvist Covid 19, har vore i utlandet siste 10 dagar, har vore i nærkontakt med person med Covid 19 dei siste 10 dagar

Spesielle reglar ved besøk

•Kvar bebuar kan maks ha besøk to gongar i veka.
•Gjer avtale om besøk med avdelinga –dagen før du kjem på besøk
•Alle besøkande må fylle ut eigenerklæringsskjema for kvart besøk
•Det er berre tillate med to besøkande om gongen på tilvist område
•Vi oppfordrar til å bruke hagen som besøksområde – som tidlegare
•I tillegg etablerer vi Krambua som nytt besøksområde. For å kome til Krambua går du direkte via hovudinngang og vidare til Krambua. Gå ikkje omvegar og gjennom fellesareal
•Kan du eller bebuaren av helsemessige årsaker ikkje gå i hagen? Du kan gjere avtale når du bestiller besøket om å få komme inn på bebuarrom direkte, via vindu eller terassedør på rommet. Det er plass til max to personar på bebuarrom

Andre forhold                   

•Besøkande kan gi gåver og mat til den dei besøker 
•Hovudinngang og andre inngangsparti er låste. Ta kontakt med avdelinga på telefon
•Dersom bebuar treng hjelp til noko under besøket, er det viktig at du trykker på alarm for assistanse – besøkande kan ikkje assistere bebuar eller gå i fellesområda for å hente hjelp
•Besøkande kan ikkje trille rullestolar i hagane eller utanfor PO-området
•Det er ikkje mogleg å ta med seg bebuarar på biltur eller heim
•Du kan berre besøke den pasienten som du har avtale om å besøke

        

  

Austevoll kommunestyre gjorde 23.04.2020 vedtak om å setta i gang ein prosess for å vurdere å endra minstearealet for jakt på hjort i Austevoll kommune frå 1000 da til 300 da

Austevoll PO-senter si målsetjing er å ikkje få Covid-19 smitte inn på institusjonen. Pleie og omsorgsenteret har i dag smittetiltak på gult nivå.