Austevoll kommune

Myndigheitene si nye inndeling av befolkninga deler inn i to grupper frå torsdag 6.mai;

«beskytta» og «ubeskytta»

Vi nytter frå og med i dag same inndeling her på Austevoll PO senter. Dette medfører endringar.

Tildeling av vaksinar til kommunen baserer seg på aldersfordeling i befolkninga og smittetrykk. Kommunen kan ikkje sjølv påverka tildeling av vaksinar. Alle tilgjengelege vaksinar blir satt så raskt som mogleg. FHI si prioriteringsrekkefølgje må følgjast. Det er per i dag ikkje registrert smitte i Austevoll.

Har du hugsa å melde deg på? Arbeidet med reguleringsplan for Storebøvegen er godt i gang. Austevoll kommune vil tysdag 4. mai 2021 arrangere tre informasjonsmøte i amfiet på Austevoll ungdomsskule. 

Det er ikkje mistanke om smitte til personar, etter at rutinekontrollar har avdekka legionallabakteriar i dusjanlegg

Fylkesordførar Jon Askeland stod for den offisielle opninga av Adlesi dagsturhytte i dag.

Arbeidet med rehabilitering av Soltun og Bjørketun er no gong

Klagenemnda for stadnamnsaker har fastsett Heiamark som vedteken skrivemåte.