Austevoll kommune

Laurdag 16. januar er Loddo og parkeringsplassen i Åno stengt i tidsrommet kl. 09.00 til 17.00 grunna helikopterflyging. Dagsturhytta skal fraktast opp til Loddo. For å ivareta din sikkerheit, oppmodar Austevoll kommune deg til å nytta ei av dei andre turløypene i kommunen.

Formannskapet har vedtatt utdeling av tilskot frå det kommunale næringsfondet. Fordelinga kan du sjå her.

Kommunen har starta gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpande oppdatert på denne sida. 

Sidan nyttår er 190 personar testa for korona og det er førebels ingen som er smitta i Austevoll.

Her finn du møteplanen for kommunestyret og politiske hovudutval.

Regjeringa har tilrådd nye retningslinjer for koronatiltak. Her kan du lese korleis desse påverkar Austevoll.

Me oppfordrar alle om å følgja dei nasjonale smittevernråda i jula.

Det er enno ikkje stadfesta når vaksinen blir mottatt i Austevoll, men kommunen er klar til å starte vaksineringa av prioriterte grupper med éin gong det skjer.

Austevoll pleie- og omsorgssenter utvidar besøksvertordninga i desember, slik at dei eldre kan ta imot julebesøk.