Austevoll kommune

5 nye reguleringsplanar er endeleg godkjent

Kommunestyret vedtok 18. juni å endeleg godkjenne 5 reguleringsplanar som nå ligger ute til klagevurdering. Klagefrist for alle er 23. juli 2020.

  1. Plan for landbasert Kråkebolleanlegg på Haukanes er godkjent
  2. Ny plan for hyttefelt i Kvernavika på Taranger
  3. Ny plan for fritidsbustader og småbåtanlegg på Sandtorv
  4. Nytt næringsområde på Haukanes
  5. Nytt naustområde i Leirvika i Bekkjarvik