Austevoll kommune

Dei fleste som har vore smitta av covid-19 er no friske og ferdige med isolasjon.

Alle elevar i tiande trinn ved ungdomsskulen er i karantene. Til saman er det fem personar i Austevoll som har fått påvist smitte.

Eitt nytt smittetilfelle blei påvist i går.

Ordninga med pasientreiser held førebels fram som vanleg. Helse Bergen forlenger avtalen med Austevoll Taxi i fire veker.

Ingen nye smittetilfelle. Til saman 19 personar i karantene.

Frå 15. september er sentralbordet er ope frå 08.00 til 16.00.

Bergen kommune har innført nye tiltak på grunn av smittesituasjonen i byen. 

To nye personar har fått påvist korona. Smittesporing pågår for fullt og fleire vil truleg bli sett i karantene.

Eit nytt smittetilfelle blei stadfesta laurdag ettermiddag. Fire personar i karantene.

Som kjent blir det ingen olympiske leikar i Tokyo 2020. For hundre år sidan var det derimot olympiske leikar i Antwerpen med sterk deltaking frå Austevoll. Leikane blei arrangert i august-september 1920.