Austevoll kommune

Austevoll kommune tek i bruk Vigilo som nytt system for opptak til barnehage frå 15. januar 2020.

Meteorologisk institutt varslar høgt farenivå på vestlandskysten komande dagar. Det er varsla høgt flodmål og alle blir bedne om å gjera naudsynte tiltak i strandsona.

Sjå varsel og endringar

Havnivå

 

Austevoll næringsråd og Opplæringskontoret i Austevoll arrangerer 16. januar 2020 i tett samarbeid med MOT Austevoll, Austevoll ungdomsskule og Austevoll vidaregåande skule årets karrieredag for elevar og studentar i Austevoll!

Framande, skadelege artar spreier seg i stadig større omfang frå avfallshaugar og hagar, og gjennom flytting av jord. Mange ønskjer å fjerne slike førekomstar, og det finst økonomiske støtteordningar for arbeidet.

Kravet til søkarane er at dei må ha organisasjonsnummer. Det betyr at dersom du er gardbrukar eller annan næringsdrivande, eller søkjer på vegne av eit lag eller ein organisasjon, kan du få dekt arbeidstimar og innkjøp av utstyr.

Søknadsfristen er 15. januar.

Det blir oppstart av trening for kreftramma fredag 10.januar 2020 kl. 1230, på Selbjørn fysikalske institutt.

Gamle og nye deltakarar er hjarteleg velkomen!

Det blir veksla mellom Selbjørn og Storebø fysikalske institutt.

Tilbodet er gratis.

No er kulturskulen si juleutstilling ferdig montert på biblioteket i Bekkjarvik! Utstillinga finn du i tre biletrammer på veggane ved barneavdelinga.

I samband med kommune- og regionsreforma stenger kartverket matrikkelen 13. desember 2019 og grunnboka 27. desember 2019. Matrikkelen og grunnboka vil opne igjen 2. januar 2020.