Austevoll kommune

Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement frå fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland

 

Ein ny reguleringsplan for fritid og turisme på Kalve er foreslått godkjent, og skal vidare til kommunestyret for endeleg godkjenning. Her kan du lese om vedtaka som plan- og byggesaksutvalet gjorde 28. mars.

Tysdag 19. mars kl 18.30-22.00 er det kurs i lyngbrenning på brannstasjonen i Austevoll (Nordeidevegen 87). Påmeldingsfrist er fredag 15. mars.

UKM blei arrangert 10. mars. Heile 23 deltakarar presenterte flotte innslag innan musikk, biletkunst og dans.

Som følge av stasbudsjettet må du betale eigenandel for kommunal fysioterapibehandling i Austevoll frå 1.mars 2019 på lik line med privatpraktiserande fysioterapeutar med driftsavtale.

Kommunestyret vedtok i møte 14.02.2019 revidert forvaltningsplan fro hjort i Austevoll kommune:

 

9.-10. mars vert det arrangert kulturmesse i Austevoll. Kulturmessa opnar 9.mars kl.11, og i løpet av dei 4 timane kulturmessa varer, kan du prøve ut fleire av dei ulike kulturktivitetane Austevoll har å by på.

24 ungdomar er klare for å delta på UKM i Austevoll med musikk, dans og bilete!
I tillegg deltek kulturskuleelevar og KDV skulekorps.
UKM er i år ein del av Kulturmessa 2019.

Til politiske parti og andre som stiller liste ved kommunestyrevalet 2019.