Austevoll kommune

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

No er influensavaksina kome.

I oktober og november blir det innspelsmøte om ny kommuneplan fleire plassar i Austevoll. Her kan du sjå når og kvar møta finn stad.

Austevoll kommune har sidan 2013 hatt avtale med Aleris/Stendi AS om drift av heimetenester og pleie- og omsorgssenteret i kommunen.

Er du klar for å ta årets viktigaste søndagstur?

Kulturskulen har ledige plassar på dans for 1. - 3. klassingar!

Gå til denne sida for å søkje plass:

Søknadsskjema, Austevoll kulturskule

Austevoll kommune søkjer med dette etter personar for vintervedlikehald av dei kommunale vegane og parkeringsplassane i område Storebø/Haukanes frå komande sesong.

Roden strekkjer seg frå Haukanes i sør til Haugland i nord.

Me søkjer etter personar med eige utstyr for vintervedlikehald. Det vert betalt ut beredskap for kvar sesong, og timebetaling ved utførande arbeid.

Du vil bli del av eit team med felles interesser og varslingar.

Ved interesse ta kontakt med:
Avdeling FDV v/Olav Jarnes tlf. 93 44 93 00 eller Kenneth Sæle tlf. 91 71 59 49