Austevoll kommune

Kommunestyret vedtok i møte 14.02.2019 revidert forvaltningsplan fro hjort i Austevoll kommune:

 

9.-10. mars vert det arrangert kulturmesse i Austevoll. Kulturmessa opnar 9.mars kl.11, og i løpet av dei 4 timane kulturmessa varer, kan du prøve ut fleire av dei ulike kulturktivitetane Austevoll har å by på.

24 ungdomar er klare for å delta på UKM i Austevoll med musikk, dans og bilete!
I tillegg deltek kulturskuleelevar og KDV skulekorps.
UKM er i år ein del av Kulturmessa 2019.

Til politiske parti og andre som stiller liste ved kommunestyrevalet 2019.

Velkomen til temakveld i samarbeid mellom kreftomsorga i Austevoll kommune og Lise Amundsen, fysioterapeut i palliativt team ved Haukeland universitetssjukehus.

Austevoll hamnar på ein 350. plass på Forbrukarrådets kommunetest. – Verkelegheita er heldigvis ikkje så galen som testresultatet viser, seier rådmann Bjarte Madsen.

Du kan no søkje om spelemidlar til lokale kulturbygg.

Områdereguleringsplan Storebø er lagt på høyring  for andre gong med uttalefrist 4. april 2019.

Målet med områdereguleringsplanen er å legge rammer for vidareutviklinga av Storebø som handels- og kommunesenter, og revidere gjeldande reguleringsplaner for Storebø som ikkje fungerer heilt slik kommunen ynskjer. 

I møte 05.02.2019 handsama valstyret sak 005/19 «Tal på røystekretsar - kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2019». Høyringsfrist: 11.03.2019.

Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 304 brannutrykkingar til bustader i Hordaland i 2018. Heile 50 prosent av utrykningane skriv seg frå komfyren.