Austevoll kommune

 KUNNGJERING: STORTINGS – OG SAMETINGSVALET 2021 – FØREHANDSRØYSTING

Austevoll har mange sjøfolk som reiser utanriks og er borte lengre perioder om gongen. Vi har forståing for at det er usikkerhet om ein kan få dose til rett tid sidan ein er lenge vekke på jobb.

 
Bygdahus/velforeiningar og lag/organisasjonar kan no søke om midlar til dekking av tapte inntekter pga. Covid-19. Søknadsfrist er 22.07.2021.

Austevoll legesenter har koronatesting i dei tilfella kommunen har ansvar for å utføre testinga. Sjå meir informasjon i artikkelen under.

Bente Kari Sletten Taranger og Håvard Magnus Njåstad er valt til nye styremedlemar i Austevoll ASV.

Brannsjefen i Austevoll innfører totalforbod mot å gjere opp open eld i kommunen med umiddelbar verknad og inntil vidare.

No kan du få sommarhelsingar frå kulturskulen kvar dag!

 Går du ein tur no, blir det fleire i dine spor seinare. 

Frå 27. mai blir dei nasjonale tilrådingane og råda endra som ledd i gjenopningsplanen.