Austevoll kommune

Alle over 18 år kan registrere seg i kø for vaksinering for lettare å administrera innkalling. Vaksinasjon blir utført i samsvar med nasjonale retningsliner for prioritering. Du har god tid då det kan ta lang tid frå du registrerer deg til det blir din tur.

Er du ein positiv, trygg og imøtekomande person med tid til overs? Då ønsker me å komme i kontakt med akkurat deg! 

Rekneskapen for 2020 viser eit positivt resultat på 35 millionar kroner. Overskotet blir lagt til disposisjonsfondet som no utgjer kr 110 millionar. I 2020 passerte driftsinntektene 500 millionar kr for første gong.

Kan eldgamle mineralar og bergartar bli eit nytt reiselivseventyr for Austevoll og Sunnhordland?

Strenge tiltak vil bli innført i Bergen og fleire kommunar i Bergensregionen frå kl. 18.00 sundag kveld. Tiltaka gjeld ikkje i Austevoll.

Det er ikkje registrert nokon med smitte i Austevoll i dag. Risikonivået er sett til 1 - dette er lågaste nivå etter FHI si gradering.

Det må utarbeidast plan og gjennomførast tiltak for å redusere risikoen ved brenning.