Austevoll kommune

Kommunen utset foreldre- og brukarbetaling for SFO og praktisk bistand i heimen. Dette er tenester som blei stengt fredag 13. mars.

Austevoll Røde Kors skal bistå kommunen i samband med koronapandemien.

Austevoll kommune oppdaterer fortløpande nettsidene med ny informasjon om tiltak mot koronasmitte. Me har samla den viktigaste praktiske informasjonen her.

Ta i bruk dei digitale løysingane. NAV vil i all hovudsak gjennomføre digital dialog, møter via telefon eller video.

Kommunen har eit omsorgstilbod for barnehagebarn og elevar med føresette som jobbar med kritiske samfunnsfunksjonar. Det er også eit tilbod for barn og elevar med særlege omsorgsbehov.

Kommunale kontor held stengt for publikum frå og med kl. 12.00 måndag 16. mars. Framtidige fysiske møte vil bli avtalt særskilt. Dette gjeld også for NAV Austevoll.

Austevoll legesenter har innført nye tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset frå og med i dag og førebels fram til påske.

Helsestasjon- og skulehelsetenesta reduserer drifta som ledd i den nasjonale dugnaden for å redusere koronasmitte.

Tenk deg om før du reiser på hytta.

Austevollbadet er stengt frå kl. 18.00 i dag, torsdag.