Austevoll kommune

Tiltak retta mot ungdom i Austevoll

Viltnemnda i Austevoll kommune saman med landbrukskontoret har den glede å invitere jaktvalda og jegarar til møte på kommunehuset for sosialt innhald og fagleg påfyll.

  No kan private søke om midlar til utbetring av kommunale vegkryss frå kommunen sitt vegfond. Søknadsfrist er 01.06.2022. 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for økt deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle born og unge.

Norkart AS, ein av kommunen sine fagleverandørar, har hatt innbrott i søketenesta si.

Ønskjer innspel til den reviderte kulturminneplanen
Høyringsfrist er 17. juni 2022

Landbruksføretak som har rett på produksjonstilskot kan søkje om SMIL tilskot til tiltak som er i tråd med forskrift.

Opplev den fabelaktige Atlanterhavsvegen på Averøy, ytterst i sjølve storhavet! Påmeldingsfrist 10 juli.

Pensjonistforbundet Austevoll inviterer til dagstur til Lyngheisenteret og Vestnorsk Utvandringssenter 07. juni. Påmeldingsfristen er 18. mai.