Austevoll kommune

Tysdag blei blant anna strategi for særskilte miljøtiltak i landbruket (SMIL) vedtatt.

Her er dei nye kriteria for kven som skal testast for koronaviruset.

Den nye sentrumsplanen opnar for fleire bustader og næringsbygg, og balanserer omsyna til eksisterande busetnad.

Kommunestyret har vedtatt å støtte Visit Austevoll og Austevoll Næringsråd med til saman 400.000 kroner.

Undervisninga på skulen for 1.-4. trinn blir tatt opp igjen frå måndag 27. april. 

Servicekontor på kommunehuset opnar for publikum igjen onsdag 22. april. Opningstida er frå 08.00 til 15.00.

Helsetasjon og skulehelsetenesta er tilbake i normal aktivitet frå måndag 20. april. Helsestasjon for ungdom opnar torsdag 23. april.

Barnehagane opnar igjen måndag 20. april. Småtrinnet på skulane opnar veka etter, måndag 27. april.

Hytteforbodet blir oppheva frå og med 20. april. Unødvendige fritidsreiser må likevel unngås. Hald deg heime om du er sjuk og reis heim igjen om du blir sjuk medan du er på hytta.

Sentrumsplanen, 3 reguleringsplanar og 15 byggesaker blei behandla i plan- og byggesaksutvalet i dag. Her kan du lese meir om vedtaka som blei fatta.