Austevoll kommune

Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement frå fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland

 

Fristen for å levere liste til haustens kommunestyreval gjekk ut kl. 12.00 i dag. Då fristen gjekk ut var det kome inn åtte listeforslag.

Ein ny reguleringsplan for fritid og turisme på Kalve er foreslått godkjent, og skal vidare til kommunestyret for endeleg godkjenning. Her kan du lese om vedtaka som plan- og byggesaksutvalet gjorde 28. mars.

No er det tid for å søkje elevplass i kulturskulen for skuleåret 2019 - 2020.

Tysdag 19. mars kl 18.30-22.00 er det kurs i lyngbrenning på brannstasjonen i Austevoll (Nordeidevegen 87). Påmeldingsfrist er fredag 15. mars.

UKM blei arrangert 10. mars. Heile 23 deltakarar presenterte flotte innslag innan musikk, biletkunst og dans.

Som følge av stasbudsjettet må du betale eigenandel for kommunal fysioterapibehandling i Austevoll frå 1.mars 2019 på lik line med privatpraktiserande fysioterapeutar med driftsavtale.

Kommunestyret vedtok i møte 14.02.2019 revidert forvaltningsplan fro hjort i Austevoll kommune:

 

Fann du det du leita etter?