Austevoll kommune

Organisasjonar stillar til dugnad for å auka frekvensen på besøk.

Ingen nye stadfesta smittetilfelle i Austevoll.

Austevoll kommune søkjer med dette etter personar for vintervedlikehald av dei kommunale vegane og parkeringsplassane i område Haugland/Storebø/Haukanes frå komande sesong.

Alle elevar i 5., 6 og 7. trinna ved Selbjørn skule er i karantene etter at ein tilsett ved skulen har testa positivt for covid-19.

Dei fleste som har vore smitta av covid-19 er no friske og ferdige med isolasjon.

Alle elevar i tiande trinn ved ungdomsskulen er i karantene. Til saman er det fem personar i Austevoll som har fått påvist smitte.

Eitt nytt smittetilfelle blei påvist i går.

Ordninga med pasientreiser held førebels fram som vanleg. Helse Bergen forlenger avtalen med Austevoll Taxi i fire veker.

Ingen nye smittetilfelle. Til saman 19 personar i karantene.

Frå 15. september er sentralbordet er ope frå 08.00 til 16.00.