Austevoll kommune

Satsar for gebyr og brukarbetaling i Austevoll kommune 2022 er publisert på nettsida.

 
Frå januar 2022 innfører Austevoll kommune Digihelsestasjon i helsestasjon- og skulehelsetenesta. Dette gjer det mogleg for innbyggarane å kommunisera med helsestasjon- og skulehelsetenesta på nett. 

Kommunestyret er innkalla til ekstramøte tysdag 21. desember.

Førstkomande torsdag mellom kl. 16.00 og 20.00 er det drop-in-vaksinering i Frivilligsentralen i Austevollbadet for personar som ønskjer koronavaksine.

Frå onsdag 15. desember gjeld nye og strenge tiltak for å begrense koronasmitta.

  
 Nasjonale myndigheiter varslar nye tiltak etter reviderte prognosar.

 

-Også her i Austevoll er det eit stort press på lege- og helsetenestene og risiko for at me vil mangle personell, både som følgje av karantene og sjukdom. Derfor er det veldig viktig at innbyggjarane følgjer påboda og tiltaka som no blir iverksett, seier kommunalsjef for helse og velferd Gro Kalvenes. Derfor oppmodar vi besøkande på pleie- og omsorgsenteret til å gjennomføre nokre enkle smitteverntiltak.

Det kan no søkast om tilskot til faste kulturminne i Vestland fylke. Søknaden vert behandla i Austevoll kommune før den går vidare til fylket.