Austevoll kommune

Arbeidet med sentrumsplanen for Storebø er inne i sluttfasen. I går blei det bestemt at planen skal på ein ny høyringsrunde, før han kan godkjennast av kommunestyret i 2019.

Barnevernet og psykisk helsearbeid overfor ungdom blir styrka i kommunebudsjettet for 2019.

To nye reguleringsplanar skal til godkjenning i kommunestyret neste torsdag. Det vedtok utval for plan- og byggesaker i dag. Her kan du lese meir om dagens utvalsmøte.

Som tradisjonen er, vert det og i år adventskonsertar med elevane i kulturskulen i tre av kyrkjene i kommunen.

74 branndøde i Hordaland sidan år 2000.

Framlegg frå formannskapet er lagt ut til offentleg gjennomsyn fram til 12. desember.

Regjeringa varslar tvungen lønsnemnd for å avslutte konflikten mellom NHO og Norsk sjukepleiarforbund. Det betyr at pleie- og omsorgstenestene i Austevoll ikkje blir råka av lockout.

I anleggsperioden ved Austevoll ungdomsskule må besøkande bruka den midlertidige inngangen til Austevollhallen.

Kart som viser inngangen.

I desse dagar kartlegg Austevoll kommune bekkar og vassdrag i kommunen. Vi har ein mann som går langs veiter, vassrøyr, bekkar og vassdrag og sjekkar om det er behov for vedlikehald.

Rådmannen har i dag presentert budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022.