Austevoll kommune

Få lokale smittetilfelle, men stor auke i Bergensregionen.

I helga blei det melde om at to personar er stadfesta smitta av covid-19. Dei har ingen eller lette symptom.

Rådmannen har i dag presentert budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024.

Smittesituasjonen hos oss er under kontroll, men vi har tett kontakt med Bergen gjennom pendling. Etter råd frå FHI, er det grunn til å oppmode om å bruke munnbind på kollektivreiser til og frå Bergen om du ikkje klarar å halde avstand på 1 meter.

Korleis vert vaksinering i Austevoll organisert? Informasjon om bestilling av time for vaksinering for dei over 65 år (fødd 1955 eller tidlegare)

I år legg covid-19 avgrensingar for julebord, store og små samankomstar. Regjeringa har varsla nye nasjonale tiltak som blir sett i verk frå og med onsdag 28. oktober.

Ytterlegare éin person er smitta av covid-19.

To personar er stadfesta smitta.

Austevoll kommune lyser ut midlar bedrifter, etablerarar og næringsaktørar til tiltak som motverkar negative verknader av covid-19.

Ingen i Austevoll med påvist koronasmitte.