Austevoll kommune

Planprogram - plan for kultur, fritid og fysisk aktivitet 2021-2032 vart vedtatt i kommunestyremøte 23.09.2021, sak 093/21.

TV-aksjonen nærmar seg og her kjem litt informasjon til deg som er bøsseberar.

Det er no sendt ut faktura for feiing og tilsyn for andre halvdel av 2021.

Søknadsfristen for søknad om rovvilterstatning er 1. november. Søknad må sendast inn i det elektroniske søknadssenteret på Miljødirektoratet si heimeside.

 2-års perioden for dagens ungdomsråd er ferdig og kommunen treng kandidatar som kan veljast inn i ungdomsrådet for neste 2-års periode. Ungdomsrådet tek vare på interessene til ungdom i Austevoll kommune, både fastbuande og hybelbuande ungdommar. Austevoll kommune oppfordrar all engasjert ungdom om å melde seg som kandidatar til å kunne veljast inn i ungdomsrådet. Ta ein prat med tidlegare medlemmar om kva eit ungdomsråd er (biletet viser ungdomsrådet som vart valt i 2019)..

Som ein stimulans for det lokale kulturlivet deler Austevoll kommune kvart år ut ein kulturpris. Vinnaren av prisen mottar kr 10.000.

Torsdag 21. oktober kl.18:00 går startskotet for Rosa sløyfe løpet 2021.

Årets TV-aksjon går til Plans arbeidet for å bekjempe barneekteskap og går av stabelen sundag 24. oktober. No kan du melde deg som bøsseberar.

Det vert for tida asfaltert på ein del strekningar på Fylkesveg. Arbeidet er berekna utført i veke 40 og 41.