Austevoll kommune

På tysdag var det møte i utval for plan- og byggesaker. Heile 25 saker var til handsaming. Her kan du lese vedtaka som blei gjort.

Fiskeridirektoratet har fastsatt i forskrift at det ikkje er høve til å fiske med andre reiskaper enn handsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i hummarfredingsområdet ved Trollsøya. 


Agenda Kaupang har no framlagt rapporten «Analyse av finanser, kvalitet og kostnader 2017».

Ved oppretting av nye vegparsellar er det også behov for nye skilt.

Austevoll kommune sender difor skiltplassering på høyring for områda:
Indreholmsvegen, Hestavika/Busesund, Storemyrshaugen og Hestamarka.

Uttale skal senast skriftleg til postmottak@austevoll.kommune.no eller til Austevoll kommune. Birkelandsvegen 2 5392 Storebø.
Uttalefrist er 3 veker, og sett til 18 oktober 2018.

Sjå link her for ytterlegare informasjon (PDF, 685 kB)

 

Endeleg godkjenning av vegnamn.

Austevoll kommune vedtok den 20.september 2018 i sak 103/18 endeleg godkjenning av følgjande vegnamn:
 

Storemyrshaugen
Indreholmsvegen
Storaskjersvegen
Mehaugen

Namna kan påklagast av dei som har rett etter Lov om stadnamn § 10, klage.
Vedtak etter denne lova kan påklagast av dei som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn.

Klage/uttalefrist er sett til torsdag 18. oktober 2018.
Desse kan sendast til postmottak@austevoll.kommune.no eller pr.post til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2 5392 Storebø.
Den skal vera i skriftleg form og underteikna.

Sjå link her for ytterlegare informasjon. (PDF, 991 kB)

Høyring ny vegparsell: Hestamarka

Austevoll kommune har vedtatt å senda vegnamnet Hestamarka på ny høyring og offentleg ettersyn.

Ref. formannskapet 11.09.2018 sak 081/18 og kommunestyret 20.09.2018 sak 104/18.

Uttale skal sendast skrifleg til postmottak@austevoll.kommune.no eller til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø.

Heggjevika  på Møkster vert endra til Hestamarka.

Uttalefrist er 3 veker, og sett til 18.10.2018.

Sjå endringsforslag her (PDF, 645 kB)

Plan for eldreomsorga er ferdig og klar for høyring. Planen tek for seg overordna satsingsområde innan eldreomsorg, og du kan no kome med innspel.

Saka ligg på biblioteket og på servicekontoret. Les planen her (DOCX, 2 MB)

Frist for innspel er 4 desember 2018.

Merk innspel med overordna plan for eldreomsorga.

 

Vedlegg:
Oversikt aktivitetstilbod eldre i Austevoll les her (PDF, 404 kB)

Innspel til planen sendast Austevoll kommune, Prestanesvegen 2 5392 Storebø eller postmottak@austevoll.kommune.no

 

 

KPA 2013

Det har vore møte i utval for plan- og byggesaker i ettermiddag. Her kan du lese vedtaka som blei fatta.

Kulturskulen har ledige plassar på musikkstart, gitar, dans, jazzdans, song (på Selbjørn) og teikning og maling.

Fann du det du leita etter?