Austevoll kommune

Innfører hummarfredingsområde ved Trollsøya for å auke hummarbestanden i Austevoll.

Alle bål skal registrerast hos kommunen/brannvesenet.

Politiet har reduserte opningstider i sommar. Opningstidene finn du her.

Kommunestyret hadde møte 14. juni. Her er nokre av kommunestyrets vedtak, i stikkordsform.

Møkster skule

Kommunestyret vedtok i går at Møkster skule blir lagt ned frå 1. august. 

Plastfri kommune

Kommunestyret vedtok i går at kommunen skal redusere bruken av plast. Målet er å bli plastfri innan 2025.

Brannsjefen opphever torsdag 14. juni 2018 totalforbudet mot å gjere opp eld utandørs i Austevoll kommune frå og med fredag 15. juni.

Austevoll kommune si nettside har fornya seg,

Fann du det du leita etter?