Austevoll kommune

Austevoll ungdomsråd ber fylkeskommunen sikra vegane og forbetre busstilbodet i kommunen.

Frå januar 2020 vert det innført ny henteordning for glas- og metallemballasje der du bur.

Det vert oppstart av trening og avspenning for kreftpasienter 6. september og fram til slutten av november.

I denne perioden skal me veksle mellom Selbjørn og Storebø.

Den eine veka vil det bli lett styrketrening hos Margareth Økland Larsen på Selbjørn Fysikalske. Den andre veka blir det avspenning med Jorunn Nordeide på Helsehuset på Storebø.

Tidspunkt: 12.30 Første trening blir på Selbjørn.

Tilbodet er gratis og for deg som har, eller har hatt kreft. Begrensa plassar.

Meld deg på ved å sende melding til Kari Tveit Haugland på tlf. 95 83 88 69

Arr. Kreftomsorg Austevoll

 

Vi startar opp med samtalegrupper for pårørande til personar med demens.
Tysdag 17.september kl. 13.00 - 14.30 i kantina på Austevoll helsehus.

Tilbodet er gratis. Enkel servering.

Påmelding til Kari Tveit Haugland på mobil 958 38 869 eller Elise Bredahl mobil 453 757 29

Melding frå Austevoll Vatn og Avløp.
Det er påvist bakteriar i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklara må difor alt drikkevatn kokast.  Austevoll Vatn og Avløp jobbar med å finna årsak til problemet. Nokre kundar vil miste vatnet i periodar.
For ytterlegare informasjon og oppdatert status, sjå nettsida til Austevoll Vatn og Avløp


 

Dårleg busstilbod og farlege vegar stod på agendaen då Austevoll ungdomsråd hadde sitt første møte i dag.

NLR Vest og Skogbrukets Kursinstitutt inviterer til kurs i feltkontroll for hjorteviltkjøt 17. august 2019, på Bjørkheim Kro og Motell i Samnanger.

Austevoll kommune vedtok den 18. juni 2019 i sak 067/19 endeleg godkjenning av følgjande vegnamn

Brekkevegen (endra frå Brekke)

Sjekk ut den kule appen Maritim vandring og ta den med på ein spasertur i historiske Bekkjarvik!