Austevoll kommune

Storebø

Sentrumsplanen for Storebø har skapt stort engasjement. Her er status for arbeidet så langt.

Opphevinga gjeld frå klokka 08.00, i dag 31. Juli 2018.

Oppdatert fredag 27.07.2018

Austevoll Vatn og Avløp (AVA) har tidlegare varsla forbod mot vatning med slange og spredar.Tørken har vedvart, og vassverket er i ein kritisk situasjon.

Ny mannskapsbil til Austevoll Kommune.

Austevoll kommune viser til e-post frå Landbruksdirektoratet datert 6. juli 2018

Austevoll kommune har fått informasjon frå Fjord1 om arbeidet dei gjer på Hufthamar ferjekai.

Mons-Ove Hauge er formelt valt til styreleiar i Austevoll ASV AS. Han har fungert som styreleiar dei siste åtte månadane. Helge Vestrheim går inn som nytt styremedlem i selskapet.

Utval for plan- og byggesaker godkjente i dag ny reguleringsplan for næringsbygg ved Indreholmsvegen på Haugland. Planen opnar for fem nye næringstomter.

Innfører hummarfredingsområde ved Trollsøya for å auke hummarbestanden i Austevoll.

Fann du det du leita etter?