Austevoll kommune

Arbeid på Austevoll friidrettsbane

 

Det er viktig, for pågåande arbeid på Austevoll friidrettsbane, at ingen tar seg inn på området.

Austevoll kommune jobbar med oppgradering av Austevoll friidrettsbane og arbeidet er no i sluttfasen.

Det skal leggast flytande masse og det er viktig at ingen går inn på eller oppheld seg på bana.

Me minnar folk på at dei ikkje må gå innom anleggsgjerda uansett tid på dagen.