Austevoll kommune

Asfaltering av fylkesveg

Det vert for tida asfaltert på ein del strekningar på Fylkesveg. Arbeidet er berekna utført i veke 40 og 41. 

Asfalteringsarbeidet er planlagt utført med firedagars veker, frå tirsdagar til og med fredagar. Tysdag veke 41 er det oppstart for strekninga Nordeide-Søreide. Det kan bli endringar i framdrift grunna værforhald, tilgong på kai til lossing av asfalt og anna uforutsett.

Førebels plan ser slik ut :

Fv 546 Såtendal – Husavik: Lengde ca. 1300 meter. Utføres veke 40.

Fv 546 Storebø: Lengde ca. 1200 meter. Utføres veke 40.

Fv 5114 Nordeide – Søreide: Lengde ca. 4,6 km. 

Fv 546 Bjellandshalsen: rundkjøring.

Fv 546 Bjellandshalsen - Kolbeinshamn: Lengde ca. 5,8 km.

Fv 5136 Bekkjarvik – Bekkjarvik Kapell: Lengde ca. 750 meter.

Fv 546 Vik – Bekkjarvik: Lengde ca. 630 meter.

Fv 546 Husavik – Vik: Lengde ca. 300 meter.