Austevoll kommune

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022

Framlegg frå formannskapet er lagt ut til offentleg gjennomsyn fram til 12. desember.

Formannskapet vedtok i møtet 27.11.2018 Høgre og Arbeiderpartiet sitt framlegg til budsjett 2019 (PDF, 246 kB)

Saka ligg ute til offentleg høyring på nettsida og på servicekontoret.

Frist for merknader er onsdag 12. desember klokka 11:00.

Saksframlegg med alle vedlegg finn du her på nettsida til kommunen