Austevoll kommune

Ekstramøte i kommunestyret

Kommunestyret er innkalla til ekstramøte torsdag 10. november.

Bakgrunnen for møtet er arbeidsmiljø og leiarfunksjonar. Det er tilrådd at møtet blir gjennomført bak lukka dører. Saka til behandling er unntatt offentleg innsyn.

Personalmangel og kort førebuingstid gjer at ein ikkje har tilsette til stades som kan med streamingutstyret. Dei delane av møtet som ikkje skjer bak lukka dører, blir derfor likevel ikkje streama.