Austevoll kommune

Endeleg godkjenning av vegnamn

Austevoll kommune vedtok den 18. juni 2019 i sak 067/19 endeleg godkjenning av følgjande vegnamn

Brekkevegen (endra frå Brekke)

Namnet kan påklagast av dei som har rett etter Lov om stadnamn §10, klage.
Vedtak etter denne lova kan påklagast av dei som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn.

Klagefrist er sett til fredag 18. juli 2019.

Klagen kan sendast til postmottak@austevoll.kommune.no eller per post til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 STOREBØ.

Den skal vera i skriftleg form og underteikna.