Austevoll kommune

Er du bekymra for eit barn? Barneverntenesta har ope

Barneverntenesta er open og du kan ringe kontakttelefonen vår dersom du er bekymra for eit barn.

Karantene, isolasjon og manglande dagtilbod kan gjere at barn som i utgangspunktet ikkje har det så godt i heimen, er endå meir sårbart enn vanleg.

Barneverntenesta har beredskap heile døgnet. Ta kontakt viss du bekymra for at eit barn treng akutt hjelp.

Måndag-fredag mellom kl. 08.00 og 15.00:

  • Sissel Leigland (konst. barnevernleiar) - 475 19 773
  • Charlotte Haukanes - 974 65 067
  • Ester Eliassen - 468 04 300
  • Ingrid Haugland - 453 77 242
  • Christina Østervold Drivenes -  966 23 340

Ettermiddag, kveld og helg:

  • Barnevernvakta i Bergen - 55 36 11 80
  • Politiet - 02 800

Du kan også kontakte barnverntenesta på e-post sissel.leigland@austevoll.kommune.no.