Fjellsikring - Bjånesøyvegen ved Austevoll laksepakkeri

Entreprenør R. Nielsen vil starte opp arbeid på Bjånesøyvegen etter ferie frå måndag 31. juli.

Fjellsikring pågår kvar veke mandag til torsdag mellom kl. 07.00-20.00.

Vegen vert stengt i tidsrommet 07.00 - 20.00, men opnar for gjennomgangstrafikk kvar heile time.


Vis omsyn - smal veg og redusert framkomelegheit!

Når det ikkje er arbeid på staden, følg rettleiing.

Austevoll kommune