Fjellsikringsarbeid på Storebø

Ved oppstart av vegarbeidet på Bjånesøyvegen, blei det oppdaga lause steinmassar og blokker som medførte stor sikkerheitsrisiko for vegen nedanfor. Sikringsarbeid blei starta opp, dette er no på det næraste ferdigstilt.

På bileta kan ein sjå boltar og sprøytebetong som er festa i fjellet for å sikre vegen. Det har vore eit krevande og omfattande arbeid – i veke 31 er det endeleg klart for å starte opp opprusting av vegen opp mot krysset til Vestbøbrekka. Austevoll kommune vil også starta opp sikringsarbeid på andre utsette strekningar til hausten. Dette er rapportert og godkjent av kommunestyret før sommaren.

Fjellsikring på Storebø Fjellsikring på Storebø Fjellsikring på Storebø