Austevoll kommune

Forslag til meddommar i tingretten 2021-2024 – offentleg ettersyn

Uttalefrist: 27. mai 2020

Austevoll kommunestyre har i møte 23. april kome med forslag til meddommar i Bergen tingrett for perioden 2021-2024. Endeleg vedtak i saka blir gjort av kommunestyret i møte 18. juni.

Forslaget leggjast her ut til offentleg ettersyn, jamfør domstollova § 68. Ein kvar med innvendingar mot forslaget oppfordrast om å melde det til kommunen innan 27. mai.

Austevoll kommunestyre foreslår følgjande til meddommarar i Bergen tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024:

Utval for kvinner:

 1. Vibeche Storebø
 2. Eli Kristin Larsen
 3. Lillian Mjelde Østervold
 4. Elise Waage Drivenes
 5. Gunn Marit Salthella
 6. Marit Møgster
 7. Renate Hvidevoll Ek
 8. Camilla Libnau
 9. Ann May Storebø

Utval for menn:

 1. Nicolai Torgnes Sæle
 2. Nils-Bjarne Dåvøy
 3. Georg Kenneth Fedøy
 4. Trond Fredrik Ludvigsen
 5. Odd Bjørn Snorrason
 6. Even Anders Haugland
 7. Jon Skram
 8. Ketil Helland
 9. Andreas Risøy

Du kan sende inn uttale elektronisk her.

Eller du kan sende e-post: ps@austevoll.kommune.no

Eller per post :

Austevoll kommune

Birkelandsvegen 2

5392 Storebø