Austevoll kommune

Forslag til skjønnsmedlemmar 2021-2024 – offentleg ettersyn

Uttalefrist: 27. mai 2020

Austevoll kommunestyre har i møte 23. april kome med forslag til skjønnsmedlemmar for Bergen tingrett domssokn for perioden 2021-2024. Endeleg forslag frå kommunestyret blir gjort i møte 18. juni. Vedtaket til kommunestyret blir sendt til Vestland fylkeskommune, som gjer endeleg vedtak i saka innan 15. oktober.

Forslaget leggjast her ut til offentleg ettersyn, jamfør domstollova § 68. Ein kvar med innvendingar mot forslaget oppfordrast om å melde det til kommunen innan 27. mai.

Austevoll kommunestyre foreslår følgjande skjønnsmedlemmar for perioden 01.01.2021-31.12.2024:

  1. Gunn Marit Salthella
  2. Jon Skram
  3. Yngve Kjellevold
  4. Edvard Melingen
  5. Ann Kristin Fagerbakke
  6. Anette Storebø Lygre


Du kan sende inn uttale elektronisk her.

Eller du kan sende e-post: ps@austevoll.kommune.no

Eller per post :

Austevoll kommune

Birkelandsvegen 2

5392 Storebø