Austevoll kommune

Førstegongshøyring - Handlingsplan for psykisk helse og rus

Klikk for stort bilete  

Austevoll kommunestyre har den 31. oktober 2019 i sak 129/19 vedteke at Handlingsplan for psykisk helse og rus 2019-2024, skal leggjast ut på førstegangshøyring fram til 2. januar 2020.

Kommunestyrevedtak 129/ 19:

Kommunestyret ber om at det vert arrangert innspelsmøte for innbyggjarane, slik det har blitt gjort i liknande planarbeid.


Vi set stor pris på høyringsuttale frå deg.

Her kan du sende inn høyringsuttale elektronisk

Innspel kan du også sende per e-post til postmottak@austevoll.kommune.no eller per brev til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø.

Merk innspel: Høyringsuttale Handlingsplan psykisk helse og rus.

Frist for å kome med innspel: 02.01.2020

Innspelsmøte/ kafedialogmøte blir halde:

18. november Austevoll folkebibliotek kl. 17-18

19. november kommunehuset kantina kl. 13-14

Det blir enkel servering – velkomen!