Austevoll kommune

Framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026

Rådmannen presenterer i dag budsjett og økonomiplan for perioden 2023-2026.

Dette er starten på ein prosess som leier fram til at kommunestyret skal vedta budsjettet i møte 15. desember 2022.

Det er første gong kommunen brukar publiseringsverktøyet Framsikt til budsjettarbeidet.

God lesing!

Du finn budsjettframlegget ved å trykke på denne lenka.