Framlegg til budsjett og økonomiplan 2024-2025

Rådmannen presenterer i dag budsjett og økonomiplan for perioden 2024-2027.

Dette er starten på ein prosess som leiar fram til at kommunestyret skal vedta budsjettet i møte 12. desember 2023.

Austevoll kommune brukar publiseringsverktøyet Framsikt til budsjettarbeidet.

God lesing!

Du finn budsjettframlegget ved å trykke på denne lenka.