Austevoll kommune

Frist for å søke om å bytte barnehage eller endra plasstorleik

Frist for å søke om å bytte barnehage eller endra plasstorleik før opptak til nytt barnehageår er 1. februar.

Sjå vedtektene i den enkelte barnehage om reglar som gjeld for oppseiing av plass i barnehagen du brukar. 

Nytt barnehageår startar 1. august. For nye søkjarar er søknadsfristen 1. mars. Om ikkje anna er avtalt, har barnet barnehageplass fram til barnet startar på skulen