Austevoll kommune

Gradvis gjenopning av skulane

I løpet av veke 20 blir opplæringa i skulen gjenopptatt. Nokre dagar vil enkelte trinn fortsatt ha heimeundervisning.

Selbjørn skule:

Måndag 11. mai er det vanleg skule for 1.-4. trinna, medan 5.-7. trinna skal ha heimeundervisning.

På Selbjørn skule er det normal drift og opplæring for alle klassetrinn frå og med tysdag 12. mai.

Måndag 11. mai:

 • 1.-4. trinn - på skulen
 • 5.-7. trinn - heimeundervisning

Tysdag 12. til fredag 15. mai skal alle trinna på skulen.

Storebø skule:

Det er vanleg skuleopplæring for alle klassetrinn, men måndag 11. mai skal 7. trinn ha heimeundervisning og onsdag 13. mai skal 6. trinn ha heimeundervisning.

Måndag 11. mai:

 • 1.-6. trinn - på skulen
 • 7. trinn - heimeundervisning

Onsdag 13. mai:

 • 1.-5. trinn - på skulen
 • 6. trinn - heimeundervisning
 • 7. trinn - på skulen

Dei andre dagane — tysdag 12., torsdag 14. og fredag 15. mai — skal alle trinna på skulen.

Austevoll ungdomsskule:

På ungdomsskulen blir det gradvis gjenopptaking av undervisninga.

Måndag 11. mai:

 • 8. trinn - heimeundervisning
 • 9. trinn - på skulen
 • 10. trinn - på skulen

Tysdag 12. mai:

 • 8. trinn - på skulen
 • 9. trinn - heimeundervisning
 • 10. trinn - på skulen

Onsdag 13. mai:

 • 8. trinn - heimeundervisning
 • 9. trinn - på skulen
 • 10. trinn - på skulen

Torsdag 14. mai:

 • 8. trinn - på skulen
 • 9. trinn - på skulen
 • 10. trinn - heimeundervisning - førebuing til tentamen

Fredag 15. mai:

 • 8. trinn - på skulen
 • 9. trinn - heimeundervisning
 • 10. trinn - på skulen