Har du bustad til utleige?

Kommunestyret har vedteke at kommunen skal busette inntil 37 flyktningar i 2024. For å finne eigna bustader til flyktningar er kommunen avhengig av eit samarbeid med private utleigarar.  

Dersom du har bustad til leige, eller er interessert i å høyre meir om utleige til flyktningar, kan du ta kontakt med flyktningkoordinator Natalia Hansen på tlf. 40807936 eller NAV-leiar Lillian Mjelde Østervold på tlf. 92832066.  
Du kan og sende e-post med informasjon om aktuell leigebustad til Natalia.Hansen@nav.no

Som utleigar kan du og finne meir informasjon om utleige på boligdugnaden.no