Høyring - bibliotekplan 2024-2029

Frist for å komme med innspel er 31.07.24.

Utval for oppvekst, skule og kulur vedtok 05.06.2024 å legge bibliotekplan 2024-2029 ut på høyring.
Den sist gjeldande planen for Austevoll folkebibliotek gjaldt for perioden 1999-2002 og er ikkje blitt rullert sidan.

Den digitale kvardagen er her, og det er behov for ein heilt ny plan som kan peike ut ei retning ved å vise satsingsområde og tiltak framover.

Du kan lese dokumenta på nettsida til kommunen.

Lenke til saksframlegg om høyringa

Lenke til bibliotekplanen
Lenke til protokoll sak 23/2024 i utval for oppvekst, skule og kultur
 

Har du innspel?

Du kan sende innspel til postmottak@austevoll.kommune.no 
Du kan også bruke elektronisk skjema Høyringsuttale - Austevoll kommune
 

Merk innspelet med: sak 2024/1571 Bibliotekplan 2024-2029