Høyring - Forskrift om feiing, tilsyn, brannførebyggande arbeid og gebyr

Forslag til “Forskrift om feiing, tilsyn, brannførebyggande arbeid og gebyr” ligg no ute på høyring. Frist for innspel er 9. januar. 

Bilete av tak og pipe i soloppgang - Klikk for stort bilete Bergen brannvesen

 

Formannskapet fatta følgande vedtak den 22. november 2023, i sak 082/23 (arkivsak 23/2247):

Austevoll formannskap vedtek å legge forslag til «Forskrift om feiing, kontroll av feiebehov, tilsyn med fyringsanlegg og brannførebyggande arbeid, og om gebyr for feiing og tilsyn, Austevoll kommune, Vestland» ut på høyring.

Høyringsdokument ligg under: 

Forslag til forskrift om feiing, tilsyn, brannførebyggande arbeid og gebyr (PDF, 122 kB)

Saksframlegg formannskapet 22.11.2023 (PDF, 87 kB)

Høyringsuttale kan sendast til postmottak@austevoll.kommune.no, til og med 9. januar.