Austevoll kommune

Høyring - plan for friluftslivets ferdselsårer

 

Høyringsfrist: 6. februar 2023 

Kommunestyre handsama ovannemnde sak i møte den 15.12.2022, sak 146/22. Det vart gjort følgjande vedtak:

Austevoll kommunestyre vedtek å senda Plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2037 ut på offentleg ettersyn og høyring i minimum 6 veker, med følgande endring: På side 8 vert Skjeljaboskaget lagt inn under prioriterte ferdsleårar på Storekalsøy.

Sjå plandokument under: 

Høyringsutkast plan for friluftslivets ferdselsårer 2022 - 2037 etter vedtak i kommunestyre 16.12.2022

Vedlegg 1 - Handlingsplan

Vedlegg 2 - Eigenskapstabell

Vedlegg 3 - Kartoversikt

 

Trykk her for å sende høyringsvar