Austevoll kommune

Høyring. Plan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv og kulturbygg

 

Plan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsliv er no på høyring. Fristen for kome med innspel er 4. desember 2020. Skal du søkje om spelemidlar til kulturbygg kan du nytta same skjema for innmelding. 

Du kan sende inn uttale elektronisk her.