Austevoll kommune

Høyring. Plan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsliv

 

Plan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsliv er no på høyring. Innspel til planen kan sendast på e-post til postmottak@austevoll.kommune.no eller per brev til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø. Fristen for kome med innspel er 5. desember 2019.

Du kan sende inn uttale elektronisk her.