Informasjon om oppfriskningsdose med koronavaksine - oppdatert 26.09.2022

Austevoll kommune har no motteke ein oppdatert type koronavaksine som også skal gi beskyttelse mot omikronvarianten BA.1 i tillegg til det opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan).

Dersom du ønsker oppfriskningsdose av koronavaksine 4/5 må du sjølv bestille time. Det vil ikkje bli sendt ut innkalling.

 Dei som no kan få oppfriskningsdose er:

* Personar som er 65 år og eldre

* Personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp 1)

* Ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom 2)

* Gravide

Ring legekontoret på telefon 55 08 10 50 for timeavtale. Vaksineringa skjer kvar vekedag på legesenteret mellom kl. 08:30 og 15:00.

Det er òg mulig å få andre doser enn fjerde og femte dose. Vaksina er gratis.


Dersom du nyleg har hatt korona skal du vente minst 3 veker før du tar koronavaksine, helst 3-4 måneder for optimal best beskyttelse. Det bør ha gått minst 20 veker siden forrige vaksinedose.

 

1)

• Organtransplanterte

• Alvorlig og moderat immunsvikt

• Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer

• Hematologisk kreftsykdom siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

• Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)

• Downs syndrom

• Kronisk nyresykdom og nyresvikt 2

• Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

• Demens

• Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

• Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

• Hjerneslag

• Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

2)

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

•Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.