Informasjon om planten landøyna

Bilete av planten landøyda - Klikk for stort bileteNærbilete av landøyda Aase R. Nøttveit

Landbruks- og miljøkontoret får inn fleire meldingar om planten landøyda og vil gje litt informasjon om arten.

Landøyda er ei fleirårig plante som er giftig for folk, storfe og hest. Den veks langs grøfter, vegar og skogkantar og i eng og beite. Landøyda er giftig både når den er fersk og tørka og det er difor viktig at den ikkje kjem på beite eller i eng. Pollen og nektar frå landøyda inneheld fleire giftstoff og kan difor vere problematisk for honningproduksjon. Planta spreiar seg og det er difor viktig å vere merksam på kva som kan gjerast.

Enkeltplantar kan lukast vekk med hanskar og bli kasta i restavfall. Større førekomstar kan kuttast før frøsetting og hivast i restavfall.

Trykk her for meir informasjon.

Bilete av planten landøyda - Klikk for stort bileteBilete av landøyda Aase R. Nøttveit