Austevoll kommune

Jordmortenesta opprettheld drifta

Jordmortenesta opprettheld drift som vanleg, men med nokre endringar som ledd i den nasjonale dugnaden for å redusere koronasmitte.

  • Austevoll kommune vil prioritere konsultasjonar til gravide
  • konsultasjonane blir kortare enn  vanleg
  • du må vente i bilen til du blir ringt opp for å unngå trengsel  på venterom
  • mann og barn kan ikkje  vera med inn
  • er du sjuk, kontakt oss på telefon
  • informasjon og rettleiing vil bli tatt per telefon

Jordmortenesta vil heile tida vere tilgjengeleg på telefon og følgjetenesta går som normalt.

Kontakt jordmortenesta på tlf 902 58 169