Austevoll kommune

Kart som viser midlertidig inngang til Austevollhallen

I anleggsperioden ved Austevoll ungdomsskule må besøkande bruka den midlertidige inngangen til Austevollhallen.

Kart som viser inngangen.