Kommuneplanens arealdel til 1. gongs høyring - utsett frist

Kart over Austevoll, teikning

Ny høyringsfrist er 6.mai 2023. 

Kommunestyret vedtok 15.03.2023 sak 36/23 at det blir satt ny høyringsfrist 6.mai.2023. jf. vedtak. 

Tilråding frå rådmannen:

Kommunestyret vedtar i denne saka ny høyringsfrist av kommuneplanens arealdel. Høyringsfrist blir satt til 06.05.2023.

Det betyr at du kan sende inn innspel til kommuneplan sin arealdel fram til 06.05.2023 kl. 24.00.

Trykk på lenka under for å lese om forslag til kommuneplan

Kommuneplanens arealdel til 1. gongs høyring - Austevoll kommune