Kunngjering av konkurranse - Trafikksikringstiltak Gullsmedvegen/Horgestykket

Austevoll kommune skal gjennomføre trafikksikringstiltak langs del av kommunale vegar Gullsmedvegen og Horgestykket.

Trafikksikringstiltaket inneber etablering av fortau og utbetring av eksisterande veg, overvassanlegg og etablering av veglys m.m. Vegstrekninga der det er planlagt vegutbetring ligg tett på skuleplassen til Selbjørn skule i Bekkjarvik.

Kunngjeringa på Doffin var 25. april og frist for innlevering er 31. mai 2024 kl. 12:00.

Tysdag 30. april blir det tilbodsbefaring på staden kl. 14:00 til kl. 16:00.
Totalentreprise Gullsmedvegen og Horgestykket | Doffin, Database for offentlige anskaffelser

Bilete av Gullsmedvegen - Klikk for stort bileteGullsmedvegen Austevoll kommune