Austevoll kommune

Listeforslag frå politiske parti

Skal de stilla liste til kommunevalet 2023? Innlevering av listeforslag, siste frist fredag 31. mars 2023 kl. 12.00.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til val, må levera listeforslag til valstyret i kommunen dei ønsker å stille til val i. 

Frist for å levera listeforslaget til valstyret er fredag 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha kome fram til kommunen. Det er ikkje nok at det bare er postlagt. Frist for å trekke listeforslag er 20. april kl. 12.00.

For parti og grupper som ikkje kjem inn under reglane om forenkla behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samlast inn eit visst tal underskrifter på listeforslaget frå personar med røysterett i Austevoll kommune. 

Les meir om listeframlegg i valgloven kapittel 6.

Val 2023