Austevoll kommune

Livet etter kreftbehandling - både frisk og sjuk

Velkomen til temakveld i samarbeid mellom kreftomsorga i Austevoll kommune og Lise Amundsen, fysioterapeut i palliativt team ved Haukeland universitetssjukehus.

 Tema for kvelden er seinskader og livet etter kreftbehandling. Lise Amundsen er fysioterapeut, jobbar med palliative kreftpasientar ved Haukeland, og blei sjølv ramma av kreft for fem år sidan. Ho vil dela både personlege erfaringar og faglege råd til alle som er berørt av kreft, både pasientar og pårørande. Amundsen er ei sprek dame som har padla kajakk på Grønland og sykla i Finnmark etter at ho fekk kreft. Men ho har òg vore gjennom periodar med trykktankbehandling, mykje smerter, depresjon og dødsangst. Mykje av dette er normale reaksjonar etter kreftbehandling, seier ho.

«Jeg tror jeg har brukt de siste fem årene på å akseptere at jeg ikke blir som før. Fra den akutte fasen etter behandling har det også vært kroppslige endringer og plager som jeg har søkt hjelp og støtte til, bl.a skader i tarm, nerver og slimhinner etter strålebehandling, samt trøtthet/fatigue og øresus. Sorg, tap, redsel og endret identitet er også en del av hverdagen og livet som skal bearbeides i årene etter medisinsk kreftbehandling.»

Lise Amundsen er open for samtalar og spørsmål etter innlegget sitt.

Tid og stad: 14. mars kl. 18.00 til 20.00 i kommunestyresalen, Austevoll kommune Storebøportalen på Storebø.

Enkel servering. 
Arrangementet er gratis og ope for alle.

Velkomen skal du vera!

Fann du det du leita etter?