Austevoll kommune

Lotteri- og stiftelsestilsynet utlyser to kompensasjonsordningar for frivilligheita

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna opp for to ordningar for frivilligheita: 

Momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkja om momskompensasjon. Søknadsfrist er 15. september 2021. 

Tilskot i samband med arrangement og aktivitetar

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om tilskot i samband med arrangement eller aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien. Søknadsfrist er 15. november 2021.

Ver oppmerksam på dei ulike søknadsfristane.

Les meir og søk her!