Austevoll kommune

Midlar til aktivitetar for ungdommar

Austevoll kommune delar ut økonomisk støtte til ungdomsaktivitetar, med spesiell prioritering til aktivitetar som vert drivne av ungdommane sjølve.

NB! Søknadsfrist for denne ordninga er 31. mars. 

I 2024 vil ordninga få søknadsfrist den 29. feb. - som resten av kommunale tilskot.

Målsetjinga med ordninga er å stimulera til aktivitetar som er retta mot ungdom i Austevoll, med spesiell prioritering til aktivitetar som vert drivne av ungdommane sjølve.

Ein kan søkja om tilskot til aktivitetar, arrangement eller andre tiltak. Tilskot kan gå til driftsutgifter og eingongstiltak.

Det kan vere både eksisterande tiltak eller stønad til realisering av nye.

Kven kan søke

 • Frivillige lag og foreiningar (Ungdomsklubbar etc.)
 • Private

Døme på tiltak

 • Konsertar (honorar til artistar)
 • Workshops
 • LAN party
 • Sosiale treff
 • Honorar til innleigd kompetanse (kursinstruktørar og forelesarar)
 • Innkjøp av utstyr til aktivitetar

Tiltaket som det vert søkt om skal

 • Vere retta mot ungdom i aldersgruppa 13-19 år
 • Brukast til prosjekt, driftsutgifter og eingongstiltak
 • Ha ein øvre søknadssum på 20 000 kr

Søknadsfrist 31. mars

Les meir om ordninga og søk her